Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora

71 798-68-95
fax. 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

warsztaty@zs2.wroclaw.pl

projekty unijne RPOWD

Słowa mają moc

 Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych na rynku pracy. W ramach projektu uczniowie  uczestniczyć będą w warsztatach, spotkaniach i innych aktywnościach mających na celu podniesienie ich kompetencji miękkich – poszerzenie horyzontów, wzrost samooceny i pewności siebie, przyczynek do rozwoju osobistego i aktywności obywatelskiej, integracja społeczna, zatrudnienie. W ramach projektu przewidziane jest doposażenie pracowni szkolnych w profesjonalny sprzęt.