Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora

71 798-68-95
fax. 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

warsztaty@zs2.wroclaw.pl

Podstawowa Stacja Kontroli
Pojazdów DW/001/P

Stacja czynna:
pn-pt w godzinach 7:00-19:00

sobota w godzinach 7:00-14:00

tel. 71 336 25 14

tel. 71 798 68 95 wew 152

skpMOŻLIWA PŁATNOŚĆ KARTĄ 
więcej

 

zawodowy wroclaw

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Zawodowy Wrocław”

realizowanym w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

więcej

WKNS final 200318

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Weź kurs na staż”
Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
we wrocławskich szkołach zawodowych

więcej

Do wakacji pozostało:

Matura 2015

NOWOŚCI
w bibliotece szkolnej
Kursy kwalifikacyjne dla dorosłych
Moto -Liga w ZS2
Koło SEP nr 10
sep
 • ban1.jpg
 • ban2.jpg
 • ban3.jpg
 • ban4.jpg
 • ban5.jpg

Międzyszkolny Konkursu Techniki Samochodowej "5"

5konkursUWAGA !!!

Finał Konkursu Wiedzy Technicznej odbędzie się 05.06.17 o godz. 13:15 w sali nr 31.

G. Stachurska

D. Rzewuska-Salamon

 

 

Tablica ogłoszeń ZS2 2017 maj


UWAGA!!!
 IV TA
 Zapraszam na konsultacje przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji M.44 w piątki o 9.35,
sala 31.
G.Stachurska

 

Uwaga absolwenci zdający egzamin zawodowy z kwalifikacji M.42 i M.44
 
Zapraszamy wszystkich chetnych uczniów na zajęcia dodatkowe przygotowujuce do egzaminu zawodowego w każdy poniedziałek
w godzinach 11.30- 12.30 - sala 4 na Warsztatach Szkolnych.
                                 12.30- 13.30 - sala 30,
oraz
w każdą środę
od 12.30 - 13.30 - sala 30,
i od 13.30- 14.30 -  sala 32
Marzena Borowska
Dorota Rzewuska - Salamon

Zebrania z rodzicami 24 maja 2017 r. (środa)

Technikum Nr 2 godz. 16.30

1.         1 TA   -           44
2.         1 TC   -           27
3.         1 TD   -           29
4.         2 TA   -           31
5.         2 TC   -           40
6.         2 TD   -           25
7.         2 TF    -           17
8.         3 TA   -           26
9.         3 TC   -           47
10.       3 TD   -           43
11.       3 TF    -           42
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - godz. 16.30

1.         1 ZA   -           38
2.         1 ZC   -           33
3.         1 ZG   -           13
4.         1 ZE    -           39
5.         2 ZA   -           19
6.         2 ZB    -           16
7.         2 ZC   -           45
8.         2 ZG   -           32
9.         3 ZA   -           19W
10.       3 ZB    -           30
11.       3 ZC   -           18D
12.       3 ZE    -           46
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

UWAGA MATURZYŚCI, ABSOLWENCI TEGOROCZNI ORAZ  Z LAT UBIEGŁYCH, KTÓRZY ZŁOŻYLI DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
W CZERWCU 2017 ROKU !!!
INDYWIDUALNE POWIADOMIENIA, O TERMINIE EGZAMINU PISEMNEGO I PRAKTYCZNEGO, BĘDĄ DO ODBIORU W POKOJU NR 7 OD PONIEDZIAŁKU 8.05.2017 W GODZINACH OD  10.30 DO 15.00.

UWAGA ABSOLWENCI

POSZUKUJĄCY MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA WIEDZY

I UMIEJĘTNOŚCI W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK !!!

Zajęcia z przygotowania do egzaminu dla kwalifikacji: E.03, E.18 i E.19 odbywają się w każdy poniedziałek na 6 i 7 lekcji w sali 13.

SERDECZNIE ZAPRASZAM

Mariusz Gierz


Oddaj krew KREWNIAKU

  UWAGA!!!
  31 MAJA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ODBĘDZIE SIĘ KOLEJNA AKCJA
ODDAWANIA KRWI.

OSOBY CHĘTNE PROSZONE SĄ O KONTAKT


PEDAGOG

"Mogę więcej" wycieczka „młodych elektromechaników”

Dnia 12.05.2017r. w naszej szkole odbyły się zajęcia praktyczne dla „młodych elektromechaników”, realizowane w ramach projektu „Mogę więcej ”. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy „0” ze Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich.

IMG 2302

 

Program zajęć przewidywał:

 1. BHP przy prądzie elektrycznym
 2. Zasada działania elementów obwodu elektrycznego.
 3. Zabawa  „ Budujemy obwód elektryczny”.
 4. Próba podłączenia dwóch obwodów : oświetleniowego i klaksonu.
 5. Zapoznanie się z nowoczesną bazą dydaktyczną.
 6. „Testowanie wytrzymałości” samochodu terenowego marki GAZ-69B J

Zajęcia przebiegały w naukowej atmosferze, a dzieci mogły wykazać się kreatywnością i zaangażowaniem w proces dydaktyczny.

Składam podziękowania za organizację spotkania:

Pani Paulinie Orsaczek, Panu Mariuszowi Kuryło, oraz uczniom klasy 3TD: Kamilowi Płaczkowi, Krzysztofowi Szydłowskiemu, Tomaszowi Waligórze, Patrykowi Gajkowi i Pawłowi Porębie.

Krzysztof Michalik


Vlll Międzyszkolny Konkurs Biblijny w Zespole Szkół Nr 2

  20- go kwietnia 2017 roku w świetlicy szkolnej odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs Biblijny. Rywalizacja rozgrywała się między zespołami z: ZS Nr 23 z ul. Dawida, Zespołu Szkół Gastronomicznych (dwie drużyny), Zespołu Szkół Ekonomicznych (dwie drużyny), ZS Nr 2 (dwie drużyny), Elektronicznych Zakładów Naukowych (dwie drużyny). W sumie do konkursu przystąpiło dziewięć trzyosobowych drużyn.

Nauczyciele- opiekunowie drużyn- oceniali zadania wykonywane przez uczniów.

Uczestnicy musieli wykazać się znajomością treści Biblii, występujących w niej gatunków literackich, rozumieniem znaczenia biblijnych frazeologizmów. Każda z drużyn losowała również zadanie, którego forma nawiązywała do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Uczniowie samodzielnie przygotowali wypowiedź na zadany temat . Lider grupy prezentował publicznie efekty pracy.

Uczestnicy wykazywali się także umiejętnościami w zakresie analizy i interpretacji współczesnych tekstów kultury nawiązujących do Biblii. Przedmiotem rozważań były również dzieła malarskie różnych epok, w których należało rozpoznać aluzje biblijne. Ostatnie zadanie polegało na rozwiązaniu krzyżówki. Wzbudziło ono duże emocje, gdyż czas przeznaczony na odgadnięcie haseł był z góry określony przez organizatorów.

Po burzliwych obradach (poziom zawodników był bardzo wyrównany) jury ogłosiło wyniki:

I MIEJSCE zdobyła drużyna reprezentująca Zespół Szkół Gastronomicznych w składzie: Magdalena Wójcik, Aleksandra Kostyra, Karolina Klimowicz;

II MIEJSCE- drużyna Elektronicznych Zakładów Naukowych: Maciej Perkowski, Piotr Sromek, Paweł Szymczak;

III MIEJSCE- reprezentanci Zespołu Szkól Nr 2: Szymon Uszyński, Jakub Woźniczka, Kamil Mielnik z klasy I TA.

Zwycięska drużyna wygrała 4 bilety na koncert we wrocławskiej synagodze (uczestnicy wraz z opiekunem). Pozostali laureaci otrzymali pamiątkowe albumy o dziełach sztuki w znacznym stopniu inspirowanych Biblią. Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy i upominki. Podczas całej imprezy niezbędny sprzęt multimedialny obsługiwał Jakub Kryl z klasy I TC.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM I ICH NAUCZYCIELOM !!! Wyrazy uznania dla wszystkich zawodników!

Konkursowe jury tradycyjnie rozstrzygnęło również szkolny biblijny konkurs plastyczny organizowany przez p. Teresę Klaczkowską. Nagrody otrzymali uczniowie klasy ITA: Jakub Grech (I),Przemek Marciniak (II ex aequo), Dominik Borecki (II ex aequo).

   Po zakończeniu konkursowych zmagań wszyscy udaliśmy się na słodki poczęstunek do sali 27. Męska obsługa z klasy I TC: Dawid Dereń, Bartosz Kuś, Kamil Sypniak, Jakub Korczak-Horodyski troszczyła się z wdziękiem o to, by nikomu nie zabrakło jedzenia, picia i pysznego ciasta. Spotkanie było okazją do rozmów, zrobienia pamiątkowych zdjęć i zawarcia ciekawych znajomości.

Cele konkursu to między innymi:

 • umocnienie poczucia ważności Biblii jako źródła kultury europejskiej,
 • wykazanie związków między literaturą a innymi dziedzinami sztuki,
 • kształcenie umiejętności publicznego zabierania głosu,
 • integracja międzyszkolna,
 • ćwiczenie umiejętności przygotowania prezentacji maturalnej,
 • doskonalenie pracy w grupie,
 • integracja międzyprzedmiotowa,
 • ćwiczenie umiejętności analizy i interpretacji różnych tekstów kultury.

Dziękujemy członkom jury, dyrekcji ZS Nr 2, Radzie Rodziców, Panu Robertowi Matuszczykowi, Panu Janowi Domagale i wszystkim pracownikom szkoły, którzy okazali nam dużo życzliwości.  

                                                   Organizatorzy:

                                     Ewa Koć- Wachowiak, Magdalena Domagała

XXI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Drużyna Zespołu Szkół nr 2 we Wrocławiu w składzie:
 1. Tokar Szymon kl. 3TC
 2. Chmielowicz Adrian kl. 3 TC
 3. Pulit Tomasz kl. 3 ZC
zajęła I miejsce w Finale Powiatowym
XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
Opiekun Mariusz Stramski.

 

O szkole

Rozwijający się przemysł motoryzacyjny, a raczej jego początki /lata 60-siąte/ potrzebowały zwiększonej kadry do tworzących się i już istniejących przedsiębiorstw transportowych, zakładów naprawczych, stacji obsługi samochodów i innych zakładów branży samochodowej. Właściwie funkcjonowanie przedsiębiorstw samochodowych mogła zapewnić kadra posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu, szczególnie mechaników samochodowych, kierowców oraz średni dozór kierowniczy /kierownik transportu i inni/. Taką kadrę mogły przygotować średnie szkoły zawodowe specjalizujące się w mechanice samochodowej.

Od 2001 roku trwa komputeryzacja szkoły. W tej chwili możemy się pochwalić dwoma dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi. Nawiązaliśmy również współpracę z niemiecką szkołą im Eugen Reintjes w Hameln. Podczas wakacji w 2005 roku udało się wyremontować salę gimnastyczną. Prowadzone są rozmowy ze znanymi firmami samochodowymi w sprawie odbywania praktyk zawodowych i zatrudniania w nich absolwentów naszej szkoły.

W roku 2005 zakończyli swoją edukacje absolwenci 5 letniego Technikum Samochodowego. Mamy nadzieję, że zamknięcie pewnego etapu w historii tej placówki nie będzie tylko okazją do wspomnień. Stanie się pretekstem do spojrzenia wstecz po to, aby przypomnieć sobie to co najlepsze w historii tej szkoły. I od tego aby stało się to wzorem dla obecnych uczniów i pracowników szkoły.