Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

warsztaty@zs2.wroclaw.pl

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 

Dla osób, które chcą zdobyć zawód, uzupełnić swoje kwalifikacje o dodatkowy zawód lub uzyskać wykształcenie średnie i tytuł technika pojazdów samochodowych proponujemy kursy kwalifikacyjne.

   

 nazwa kwalifikacji


zawód


M.18.     Diagnozowanie i naprawa zespołów
i podzespołów samochodowych
mechanik pojazdów samochodowych
M.12.   Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
elektromechanik pojazdów samochodowych
M.28.   Wykonywanie prac lakierniczych lakiernik

Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła nową formę kształcenia – kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ).
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych.
Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, liceum, zasadnicza szkoła zawodowa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, dwóch lub nawet trzech – M18,M12,M42) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania tytułu technika.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Warsztatów  Szkolnych i wypełnienie


Wniosku o przyjęcie.
Informacje telefoniczne pod numerem telefonu 71 3367940 - informacji udziela -  Marzena Borowska
Wszystkie bieżące informacje umieszczane będą na stronie internetowej w zakladce Kursy kwalifikacyjne.


Zapisy na kwalifikacyjne kursy zawodowe do dnia 15 czerwca 2015 roku!