Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

 • ban1.jpg
 • ban2.jpg
 • ban3.jpg
 • ban4.jpg
 • ban5.jpg

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 we WROCŁAWIU

ul. Borowska 105

50 -551 Wrocław

OGŁASZA:

Przetarg nieograniczony

na

Nazwa zadania:

Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół  Nr 2
we Wrocławiu, ul. Borowska 105

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Wadium

Nie występuje

Termin składania ofert

27.11.2013 r.

Miejsce ogłoszenia

BZP z dnia 13.11.2013 r. Nr 239095 - 2013

Data publikacji

13.11.2013 r.

Opublikował

Joanna Madej

Załączniki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 239095 - 2013
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Wzór umowy
 4. Przedmiary robót
 5. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
 6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  - bud. i  elektr.