Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

Kontakt

Sekretariat dyrektora
71 336-42-26
71 788-52-70
fax. 71 722-78-80
sekretariat@zs2.wroclaw.pl warsztaty@zs2.wroclaw.pl

Matura 2014

Podstawowa Stacja
Kontroli Pojazdów

Stacja czynna
pon-pt w godzinach 7:00-19:00

sobota w godzinach 7:00-14:00

tel. 71 336 25 14

vvv

II Międzyszkolny Konkurs Techniki Samochodowej
Kursy kwalifikacyjne dla dorosłych
Do wakacji zostało 63 dni
Modernizacja kształcenia
mzkhe3

Szkoła uczestniczy w projekcie
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Ślasku II
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

opis projektu
Koło SEP nr 10
sep
  • ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg

Oferta edukacyjna


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 

Dla osób, które chcą zdobyć zawód, uzupełnić swoje kwalifikacje o dodatkowy zawód lub uzyskać wykształcenie średnie i tytuł technika pojazdów samochodowych, technika mechanika i technika mechatronika proponujemy kursy kwalifikacyjne.

 

   

 nazwa kwalifikacji


zawód


M18      Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych
M12    Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
elektromechanik pojazdów samochodowych
M17    Montaż i obsługa maszyn i urządzeń mechanik-monter maszyn i urządzeń
M19    Użytkowanie obrabiarek skrawających operator obrabiarek skrawających
M20   Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarz
M24   Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

blacharz samochodowy

M28   Wykonywanie prac lakierniczych lakiernik
M42    Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów  technik pojazdów samochodowych
M44   Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń technik mechanik

 Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła nową formę kształcenia – kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ).
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych.
Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, liceum, zasadnicza szkoła zawodowa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji.

Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, dwóch lub nawet trzech – M18,M12,M42) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania tytułu technika.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Warsztatów  Szkolnych i wypełnienie Karty zgłoszenia.
Informacje telefoniczne pod numerem telefonu 71 3367940 - informacji udziela -  Marzena Borowska
Wszystkie bieżące informacje umieszczane będą na stronie internetowej w zakladce Kursy kwalifikacyjne.
Zapisy na kwalifikacyjne kursy zawodowe do dnia 15 sierpinia 2014 roku
DOKUMENTY:
1. wypełniony wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
2. świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
3. ksero dowodu osobistego
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki

Zapraszamy uczniów naszej szkoły na pokaz modeli marki Mercedes -Benz oraz IVECO, w ramach III Międzyszkolnego Konkursu Techniki Samochodowej

plakat

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

25 kwietnia 2014 dla absolwentów:

Technikum Nr 2 godz. 12:30

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych - godz. 15:00

Zebrania z rodzicami 16 kwietnia 2014 r.

Technikum Nr 2 godz. 16.30           

 

1.         1 TA  -16

2.         1 TC  -30

3.         1 TD  -39

4.         1 TE  -26

5.         1 TF  -40

6.         2 TA  -44

7.         2 TC  -29

8.         2 TD  -38

9.         2 TF  -33

10.       3 TA  -31

11.       3 TC  -43

12.       3 TD -27

13.       3 TF -42

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - godz. 17.30

 

1.         1 ZA  - 31

2.         1 ZC  - 17

3.         1 ZE  - 47

4.         1 ZF  - 27

5.         2 ZA  - 30

6.         2 ZB  - 45

7.         2 ZC  - 16

8.         2 ZE  - 25

9.         2 ZF  - 33

10.       3 ZA  - 42

11.       3 ZC  - 13

12.       3 ZE  - 26

   

Konsultacje odbędą się:

 

Technikum    - godz. 17.30

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - godz. 18.30

O szkole

Rozwijający się przemysł motoryzacyjny, a raczej jego początki /lata 60-siąte/ potrzebowały zwiększonej kadry do tworzących się i już istniejących przedsiębiorstw transportowych, zakładów naprawczych, stacji obsługi samochodów i innych zakładów branży samochodowej. Właściwie funkcjonowanie przedsiębiorstw samochodowych mogła zapewnić kadra posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu, szczególnie mechaników samochodowych, kierowców oraz średni dozór kierowniczy /kierownik transportu i inni/. Taką kadrę mogły przygotować średnie szkoły zawodowe specjalizujące się w mechanice samochodowej.

Od 2001 roku trwa komputeryzacja szkoły. W tej chwili możemy się pochwalić dwoma dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi. Nawiązaliśmy również współpracę z niemiecką szkołą im Eugen Reintjes w Hameln. Podczas wakacji w 2005 roku udało się wyremontować salę gimnastyczną. Prowadzone są rozmowy ze znanymi firmami samochodowymi w sprawie odbywania praktyk zawodowych i zatrudniania w nich absolwentów naszej szkoły.

W roku 2005 zakończyli swoją edukacje absolwenci 5 letniego Technikum Samochodowego. Mamy nadzieję, że zamknięcie pewnego etapu w historii tej placówki nie będzie tylko okazją do wspomnień. Stanie się pretekstem do spojrzenia wstecz po to, aby przypomnieć sobie to co najlepsze w historii tej szkoły. I od tego aby stało się to wzorem dla obecnych uczniów i pracowników szkoły.